19%
تخفیف

دوره مهارت کنترل استرس در سخنرانی

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان

در دوره مهارت کنترل استرس در سخنرانی چه آموزشی داده می شود؟ دانشپذیران در دوره مهارت کنترل استرس حین سخنرانی بایک رویکرد…

0
105,000 تومان
مهارت برقراری ارتباط موثر
50%
تخفیف

مهارت برقراری ارتباط موثر

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان

ارتباط موثر بهترین شکل ممکن برای تحقق یا رساندن پیام، هدف، نیت از طریق یک فکر یا ایده در جریان تبادل اطلاعات است. به تجربه ثابت شده که اگر مدیر یک سازمان نتواند ارتباطی صحیح با افراد برقرار کند.

0
50,000 تومان