19%
تخفیف

دوره مهارت کنترل استرس در سخنرانی

بدون امتیاز 0 رای
105,000 تومان

در دوره مهارت کنترل استرس در سخنرانی چه آموزشی داده می شود؟ دانشپذیران در دوره مهارت کنترل استرس حین سخنرانی بایک رویکرد…

0
105,000 تومان