آشنایی با
رسالت,چشم انداز
دوره پلاس

ماموریت (رسالت)

ماموریت (رسالت)

نهایت تلاشمان را می کنیم تا در سریع ترین زمان و کمترین هزینه با کیفیت ترین آموزش های مهارت محور، کاربردی و حرفه ای را برای افراد جویای کار، کارمندان و شاغلین شرکت های دولتی و خصوصی مهیا نمائیم.

چشم انداز

چشم انداز

ایجاد دسترسی آسان به بیشترین و باکیفیت ترین ویدیوی آموزشی، حرفه ای و کاربردی فقط با یک کلیک
advanced divider

اهداف دوره پلاس

توسعه آموزش های کاربردی، مهارت محور و فنی و حرفه ای

ایجاد فرصت ارتقای کمی و کیفی افراد جویای کار و شاغلین شرکت های دولتی و خصوصی

ایجاد اشتغال برای استادکاران حرفه ای که مهارت انتقال دانش علمی و علمی را دارند

کمک به توسعه فردی و ارتقای دانش علمی و عملی افراد جویای شغل از طریق آموزش کاربردی و حرفه ای

ایجاد زمینه توسعه جمعی برای افراد، گروه ها و ... از طریق ارائه آموزش های حرفه ای و متناسب

ایجاد اشتغال برای استادکاران حرفه ای که مهارت انتقال دانش علمی و علمی را دارند

advanced divider